Hội Sinh viên Việt Nam

Mới nhất

Lạng Sơn: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Lộc lần thứ XIII

Web.ĐTN: Trong hai ngày 04-05/6/2012, Huyện Đoàn Cao Lộc- Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017, đây là đơn vị thứ 05 và cũng là đơn vị cuối cùng được Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, là đơn vị thứ 09 trong tổng số 18 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức đại hội cấp huyện.

Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Web.ĐTN: Sáng ngày 05/6/2012 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và tham gia góp ý dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi trong cán bộ đoàn chủ chốt của Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn gồm: Đoàn Khối các cơ quan TW, Đoàn Khối Doanh nghiệp TW, Đoàn TN Bộ Công an, Đoàn Ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam, Ban TN Quân đội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Web.ĐTN: Trong hai ngày 24,25/5/2012, Thành Đoàn Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2007-2012.