Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 18 CT/TWĐTN-VP 08/04/2020 Chương trình Công tác Quý II năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số:48-HD/TWĐTN-BTG 06/04/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số:47-HD/TWĐTN-BTG 06/04/2020 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2020
Số:246-KH/TWĐTN-CTTN 03/04/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi“Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”
Số: 45- HD/TWĐTN- CTTN 30/03/2020 Hướng dẫn Thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh, thành phố
4511-CV/TWĐTN-BTG 30/03/2020 Công văn “V/v hưởng ứng Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020”
Số:4520 -CV/TWĐTN-CNĐT 30/03/2020 “V/v phối hợp thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI”
Số: 4479 -CV/TWĐTN-VP 26/03/2020 “V/v đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19”
Số: 4454-CV/TWĐTN-BTC 19/03/2020 V/v Trung ương Đoàn không tổ chức chương trình kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh & trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020
Số: 244 - KH/TWĐTN-BTG 19/03/2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)