Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 472-TB/BQT 17/07/2019 Thông báo số 6 về kết quả thi tuần 4 vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 454 - TB/BQT 12/07/2019 Thông báo số 05 Về kết quả thi tuần 3 - Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 429-TB/BQT 03/07/2019 Thông báo số 4 Về kết quả thi Tuần 2 - Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 3025 -CV/TWĐTN-BQT 02/07/2019 V/v báo cáo công tác quý II năm 2019 về công tác đối ngoại nhân dân của Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 167-BC/TWĐTN-VP 02/07/2019 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quý II năm 2019; một số trọng tậm công tác quý III năm 2019
Số: 387-TB/BQT 18/06/2019 Thông báo số 02 Về kết quả tổ chức Lễ Khai mạc, thi hưởng ứng và khởi động thi vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 205a -KH/TWĐTN-TNNT 07/06/2019 Kế hoạch Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp” năm 2019
Số 2864CV/TWĐTN-TNTH 06/06/2019 Công văn về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019
Số: 171-TB/TWĐTN-TNTH 29/05/2019 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi
Số: 198 - KH/TWĐTN-BTC 28/05/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ "500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác" toàn quốc năm 2019