Ký hiệu Ngày Trích yếu
638-TB/TWĐTN-TNTH 20/01/2022 Thông báo số 5 Cuộc thi Tư hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021 -2022
Số 639-TB/TWĐTN-VP 20/01/2022 Thông báo Về việc nghỉ Tết, tổ chức trực Tết; thăm, chúc Tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết và một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Số 8893-CV/TWĐTN-VP 19/01/2022 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, đại hội chi đoàn bằng hình thức trực tuyến
Số 8891-CV/TWĐTN-VP 19/01/2022 Công văn v/v đề nghị báo cáo kết quả chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Số 8889-CV/TWĐTN-BTC 18/01/2022 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm
Số 8886-CV/TWĐTN-TNNT 18/01/2022 V/v sử dụng ứng dụng Zalo chia sẻ thông tin cảnh báo thiên tai
Số 31-CTr/TWĐTN-VP 18/01/2022 Chương trình công tác Quý I năm 2022
Số 162-TTr/TWĐTN- 18/01/2022 Về Đề án "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030"
Số 636-TB/TWĐTN-VP 18/01/2022 Thông báo kết luận về Kế hoạch công tác năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đoàn
8873-CV/TWĐTN-BTC 18/01/2022 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn năm 2021