Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 329 -TB/TWĐTN-CTTN 22/07/2020 Thông báo số 5 Kết quả hình thức thi viết, vẽ và kết quả vòng sơ loại thi trực tuyến Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”
Số: 23 -TT/TWĐTN-CTTN 01/07/2020 Thông tri triệu tập Chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”
Số: 337 -TB/TWĐTN-CTTN 01/07/2020 Thông báo số 6 Kết quả vòng chung kết hình thức thi trực tuyến và chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”
Số: 5065 -CV/TWĐTN-BKT 01/07/2020 “V/v xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước khi kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp tỉnh”
Số: 5066 - CV/TWĐTN-BTG 01/07/2020 “V/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)”
Số: 20-KH/TWHSV 25/06/2020 Kế hoạch: Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020
Số: 328-TB/TWĐTN-VP 19/06/2020 Thông báo Đoàn làm việc, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2020
Số: 51 -HD/TWĐTN-TNNT 18/06/2020 Hướng dẫn V/v thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 271 -KH/TWĐTN-BTC 18/06/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn
Số: 327 -TB/TWĐTN-BTC 17/06/2020 Thông báo Kết quả thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ