Công tác giáo dục

Nâng chất nội dung và đổi mới phương thức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang

10:27 - 25/09/2020      87
Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang tiến hành sinh hoạt định kỳ lần thứ 7 quý III năm 2020. Buổi sinh hoạt nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Câu lạc bộ 9 tháng đầu năm và phương hướng 03 tháng cuối năm 2020.

Mới nhất

Hưng Yên: Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập nâng cao lý luận chính trị

Web.ĐTN: Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên về “Thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn tỉnh Hưng Yên năm 2020”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị năm 2020

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương”

Web.ĐTN: Ngày 18/9, tại Thành ủy Thủ Dầu Một, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương”.

Bình Thuận: Tập huấn công tác đấu tranh phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên

Web.ĐTN: Sáng 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên năm 2020 tại Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Đồng Tháp: Phát huy vai trò của tuổi trẻ trước âm mưu chống phá của thế lực thù địch

Web.ĐTN: Ngày 16/9, tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Tháp quý III năm 2020.

Thái Nguyên: Tập huấn Nghị quyết số 35 -NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng

Web.ĐTN: Chiều 16/9, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị quyết số 35 -NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.