Công khai ngân sách

T.Ư Đoàn công bố công khai quyết toán ngân sách 2019 và dự toán ngân sách năm 2021

17:14 - 21/01/2021      1706
ĐTN: Ngày 06/01/2021, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ký Quyết định số 838a-QĐ/TWĐTN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Mới nhất