Học tập

Bắc Giang: Đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu Luật an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống

05:48 - 08/11/2018     
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018; đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội, tìm hiểu Luật an ninh mạng và các vấn đề an ninh phi truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Mới nhất