Kỹ năng, thể chất, văn hóa

Hải Dương: Sôi nổi Hội thi “Khi tôi 18” năm 2018

07:14 - 12/11/2018     
Web.ĐTN: Năm nay, 12 đội thi xuất sắc đã tranh tài tại vòng thi cấp huyện với 04 phần thi: “18 Truyền thông”, Phần thi “18 Chinh phục”, “18 Chung sức” và “18 Tài năng”.

Mới nhất