Xây dựng Đoàn

Mới nhất

Cụm Bắc Trung bộ 2018: Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn đặc biệt là ở cấp cơ sở

Web. ĐTN: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận và báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 Cụm Bắc Trung bộ; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi.

Thông báo Kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II - 2018

Web.ĐTN: Hội đồng xét thăng hạng viên chức cơ quan Trung ương Đoàn vừa có Thông báo số 106 -TB/TWĐTN-BTC ngày 05/11/2018 về Kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.

Tiền Giang: Hội trại huấn luyện cán bộ Đoàn và Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2018

Web.ĐTN: 280 Bí thư Chi đoàn và Đoàn cơ sở các khối trên địa bàn tỉnh được chia thành 03 cụm trại tham gia chuỗi các hoạt động huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và công nhận Bí thư Chi Đoàn giỏi.

Đồng Tháp: 25 thí sinh tham gia vòng chung khảo hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi 2018

Web.ĐTN: Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2018 được diễn ra với 02 vòng thi vòng sơ loại tổ chức ngày 28/9/2018 với 72 thí sinh tham gia và đã chọn ra 25 thí sinh xuất sắc để bước vào vòng chung khảo.

Kết quả xét hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính 2018

Web.ĐTN: Ngày 15/10/2018, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn có Thông báo số 93-TB/TWĐTN-BTC về kết quả xét hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.