Infographic

Infographic: Kế hoạch Tháng Thanh niên 2019

08:36 - 19/02/2019      349
Web.ĐTN: Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng" sẽ đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ.

Mới nhất

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2019

Web.ĐTN: Các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2019 gắn với các đợt thi đua, chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn để tuyên truyền sâu rộng tới ĐVTN, các bạn trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc.

INFOGRAPHIC: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ

Web.ĐTN: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn xin giới thiệu Infographic Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ.