Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2019

15:06 22/01/2019     10883

Infographic   Web.ĐTN: Các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2019 gắn với các đợt thi đua, chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn để tuyên truyền sâu rộng tới ĐVTN, các bạn trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc.

 

Ngọc Anh