Infographics: 89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

09:50 02/02/2019     1647

Infographic   Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi./.