Infographic - Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Lịch sử và ý nghĩa

08:42 01/05/2019     3790

Infographic   Hằng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tuy nhiên, lịch sử và ý nghĩa của ngày này ra sao, qua Inforaphic bạn đọc sẽ biết rõ hơn về lịch sử và ý nghĩa ngày 1/5.

 

(Nguồn dangongsan.vn)- ĐH