Infographic: Một số kết quả nổi bậtcủa tuần 02 - Tháng Thanh niên 2019

08:46 20/03/2019     2083

Infographic   Web.ĐTN: Trong tuần 02 của Tháng Thanh niên năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong cả nước tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động, như: xây nhà nhân ái, khám bệnh cấp phát thuốc, tư vấn hướng nghiệp ...

 

Thanh Nga