Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Di chúc Bác Hồ

15:08 22/01/2019     2388

Infographic   Web.ĐTN: Nhiều hình thức tuyên truyền và hoạt động sẽ được các cấp bộ Đoàn tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ từ tháng 01 đến tháng 9/2019.

 

Ngọc Anh