Hè này đoàn viên thanh niên đi đâu

22:50 13/06/2019     1556

Infographic   Web.ĐTN: Chủ đề Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng", được thực hiện từ tháng 6-8/2019 tại nhiều địa phương trên cả nước.

 

 

 

 

 

 

Ngọc Anh