Infographic: Ngày 24/02, chính thức Khởi động Tháng Thanh niên 2019

08:35 19/02/2019     1531

Infographic   Web.ĐTN: Nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh Bình Định vào ngày 24/02 sẽ thu hút trên 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

Ngọc Anh