Infographic: Kế hoạch Tháng Thanh niên 2019

08:36 19/02/2019     3669

Infographic   Web.ĐTN: Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng" sẽ đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ.

 

Ngọc Anh