Hội Sinh viên Việt Nam

Huyện Đoàn Quế Võ (Bắc Ninh) hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở

08:27 - 06/03/2012      4584
Web.ĐTN: Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Huyện Đoàn Quế Võ đã tích cực chủ động triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở theo hướng dẫn của Tỉnh Đoàn.

Mới nhất

Bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội chi đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

Web.ĐTN: Bầu BCH chi đoàn đảm bảo số dư, bầu Bí thư chi Đoàn trực tiếp tại Đại hội là kết quả của Đại hội chi đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2013 thuộc Đoàn khối cơ quan Trung ương Đoàn vừa được diễn ra.

Trách nhiệm trong từng lá phiếu

Lần đầu tiên đại hội Đoàn các cấp, nhiều cơ sở Đoàn trong cả nước sẽ thí điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư bằng phiếu kín ngay tại đại hội.

Quảng Nam tập trung chỉ đạo Đại hội điểm các cơ sở

Web.ĐTN: Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội điểm. Nét mới của Đại hội lần này là nhiều đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội.