Hội Sinh viên Việt Nam

33 đồng chí trúng cử BCH Đoàn Than Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2012 - 2017

08:19 - 23/04/2012      4303
Web.ĐTN: Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng bức trướng cho Tuổi trẻ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh với dòng chữ: “Học tập và làm theo lời Bác, xung kích tình nguyện vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Mới nhất

Hà Tĩnh: Đại hội điểm cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư

Web.ĐTN: Trong 2 ngày 17- 18/4/2012 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội Đoàn cấp huyện trong toàn tỉnh, đại hội bầu trực tiếp Bí thư.

Đoàn thanh niên HV Cảnh sát ra mắt Ban chấp hành mới

Ngày 18-4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện CSND đã tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ mới.

Thành đoàn Thái Nguyên: Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Web.ĐTN: Trong hai ngày (15 & 16/4/2012) Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo Thành Đoàn Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chỉ đạo thành công Đại hội điểm Đoàn TN huyện Đông Triều lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2012-2017)

Web.ĐTN: Ngày 12-4, Đoàn Thanh niên huyện Đoàn Đông Triều đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2012-2017). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các Đại hội tiếp theo.

Lạng Sơn: Hoàn thành Đại hội 514/514 Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở

Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã chỉ đạo mỗi huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn và chỉ đạo đại hội điểm từ 01 đơn vị cơ sở Đoàn trở lên. Tính đến ngày 15/01/2012 đã hoàn thành chỉ đạo đại hội điểm Đoàn cơ sở.