Hội Sinh viên Việt Nam

Mới nhất

Cần nhiều sân chơi cho người trẻ

Bạn trẻ và đại diện thanh niên trên nhiều lĩnh vực đã dành sự quan tâm đóng góp ý kiến, đề đạt nguyện vọng gửi đến ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Công bố danh sách giải thưởng Cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích về tuyên truyền Đại hội Đoàn X.

Web.ĐTN: 01 giải ba, 04 giải khuyến khích nội dung thi áp phích, 05 giải khuyến khích nội dung thi biểu trưng. Đó là 10 giải thưởng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn trao giải trong Cuộc thi sáng tác biểu trưng và áp phích tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.