Hải Phòng: Biểu dương 16 điển hình tiên tiến thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

08:27 13/09/2020     240

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 11/9, tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017-2022; Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Biểu dương các điển hình tiên tiến

 

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức, đảm bảo tính định hướng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từng bước phù hợp với nhu cầu, tâm lý của thanh thiếu nhi; các hình thức, phương thức giáo dục luôn có sự đổi mới, nhiều mô hình được thanh niên đón nhận góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố cũng như sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

Các phong trào hành động, chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều nội dung được triển khai hiệu quả như đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong công tác chỉ đạo đã gần gũi, bám sát cơ sở hơn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các nhóm chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố đã được các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Các chương trình, đề án, cuộc vận động đã được Ban Chấp hành Thành đoàn triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội; việc thực hiện các đề án, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được triển khai nghiêm túc.

Trong 5 năm qua, công tác Thi đua khen thưởng của Đoàn đã được các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở quan tâm, có chuyển biến tích cực; phong trào thi đua được phát động liên tục và triển khai sâu rộng; công tác khen thưởng đúng, kịp thời, đảm tính nêu gương, giáo dục, góp phần quan trọng khích lệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thành phố và của các địa phương. Để ghi nhận những đóng góp của các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội cho phong trào thanh thiếu nhi thành phố, trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn đã biểu dương, khen thưởng cho 48 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, đảng viên trẻ tiêu biểu và 16 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

Thu Hằng