Xung kích bảo vệ Tổ quốc

Hà Giang: Tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về tư vấn việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở

08:17 - 07/09/2012      3196
Web.ĐTN: Triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp” thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015” (Đề án 103). Ngày (6/9) tại Huyện Đồng Văn, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về tư vấn việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Mới nhất