Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019: Đi để học hỏi, để cống hiến, để trưởng thành

08:17 06/06/2019     214

Chiến dịch tình nguyện hè   Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8/2019 trên toàn quốc, với phương châm hành động: “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” và chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”

(infographics.vn)

Bảo Anh