Hội Sinh viên Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ góp ý các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

16:35 - 11/03/2012      11144
Web.ĐTN: Sáng ngày 10/03/2012 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ vào các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Mới nhất

“Cánh đồng mẫu Thanh niên” của tuổi trẻ xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Web.ĐTN: Trong nhiều hoạt động của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới hiện nay ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã và đang xuất hiện những mô hình, công trình thanh niên mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ.

Bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội chi đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

Web.ĐTN: Bầu BCH chi đoàn đảm bảo số dư, bầu Bí thư chi Đoàn trực tiếp tại Đại hội là kết quả của Đại hội chi đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2013 thuộc Đoàn khối cơ quan Trung ương Đoàn vừa được diễn ra.

Trách nhiệm trong từng lá phiếu

Lần đầu tiên đại hội Đoàn các cấp, nhiều cơ sở Đoàn trong cả nước sẽ thí điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư bằng phiếu kín ngay tại đại hội.

Quảng Nam tập trung chỉ đạo Đại hội điểm các cơ sở

Web.ĐTN: Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội điểm. Nét mới của Đại hội lần này là nhiều đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội.