Hội Sinh viên Việt Nam

Mới nhất

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế vừa tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 với sự tham dự của 150 Đại biểu đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 700 đoàn viên của 26 Chi đoàn trực thuộc.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Phúc Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Web.ĐTN: Thực hiện kế hoạch số 182 ngày 9/8/2011, của BCH tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, "V/v Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017"; Thông tri số 11 ngày 18/10/2011 của Ban Thường vụ Thị uỷ Phúc Yên về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn thị xã và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017”.

Quảng Bình: Đại hội điểm Huyện Đoàn Lệ Thủy lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012- 2017

Web.ĐTN: Trong hai ngày 25 và 26/6/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đầu tiên trong khối các huyện, thành Đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm đại hội điểm và tập trung chỉ đạo bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện Đoàn tại đại hội.

Quảng Bình: Đại hội điểm Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2012 – 2117

Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị đầu tiên được Tỉnh Đoàn Quảng Bình chọn làm đơn vị đại hội điểm.