Công tác giáo dục

Phú Thọ: Hội nghị học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ TỈnh đoàn lần thứ IV

15:41 - 18/08/2020      731
Web.ĐTN: Ngày 17/8, Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ IV; Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức cơ quan Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Mới nhất

Đảng viên trẻ cần nhận thức đúng và đủ về lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Web.ĐTN: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, 90 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh.

Trung ương Đoàn ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác về bảo vệ môi trường

Web.ĐTN: Chiều 13/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường Plaumai Eco nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong vấn đề bảo vệ môi trường, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Nghệ An: Những công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Web.ĐTN: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thời gian qua các cơ sở Đoàn trên địa bàn Nghệ An đã chủ động lựa chọn xây dựng các công trình thanh niên theo phương châm “Hiệu quả, cụ thể, phù hợp”. Mỗi công trình là sự chung tay và nhiệt huyết của tuổi trẻ Nghệ An, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Chú trọng công tác phát triển Đảng trong ĐVTN ở Quảng Bình

Web.ĐTN: Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay

Web.ĐTN: Sáng ngày 27/7, tại Học viện Chính trị Khu vực II đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp”.