Tiền Giang: Tọa đàm Lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại mới theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

08:58 01/09/2019     472

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Tọa đàm “Lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại mới theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017 - 2019.

Tuyên dương 50 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2019

 

Chương trình có sự tham gia của 300 đại biểu là các cô, chú nguyên lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện Ban Giám hiệu các trường: Trường Chính trị, Trường Đại học Tiền Giang và cán bộ Đoàn đại diện Ban Thường vụ các đơn vị huyện, thành, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn, Bí thư Đoàn các trường THPT, các đồng chí Bí thư cơ sở Đoàn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các đại biểu đã tập trung chia sẻ, tham luận và đóng góp các nội dung đi sâu về lý luận và thực tiễn trong những nội dung chính tư tưởng, di chúc Hồ Chí Minh về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ như: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dượng thế hệ cách mạng cho thế hệ trẻ; quan điểm, di chúc của Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ với cách mạng và sự phát triển của dân tộc; vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ theo tư tưởng, di chúc của Hồ Chí Minh; thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, nhân dân trong bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; kết quả thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh thông qua triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã tuyên dương 50 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2019.

Thông qua Tọa đàm đã giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới về tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn; giới thiệu các mô hình, sáng kiến, ý tưởng hiệu quả của các tập thể, cá nhân điển hình “Học tập và làm theo lời Bác”, đồng thời giới thiệu các giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn cũng như của địa phương, đơn vị, để qua đó các đại biểu tham dự tọa đàm được học hỏi và áp dụng tại đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn toàn tỉnh trong thời gian tới.
 

Quốc Trung - TĐ Tiền Giang (KA)