Hội thảo chuyên đề “Bồi dưỡng thế hệ trẻ Đất Tổ vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

14:08 16/08/2019     183

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 15/8, tại Hội trường lớn Trường Đại học Hùng Vương, BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo “Bồi dưỡng thế hệ trẻ Đất Tổ vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” với sự tham gia của hơn 400 ĐVTN thuộc các khối học sinh, sinh viên; công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

Các đại biểu cùng đông đảo ĐVTN tham gia chương trình Hội thảo


Trong chương trình hội thảo, các đại biểu khách mời đã tham luận về các nội dung như: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung chính trong bản Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vừa “hồng”, vừa “chuyên”; đánh giá về thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ thông qua các phong trào hành động cách mạng; chia sẻ, đánh giá về những thành tựu, dấu mốc quan trọng trong triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tạo lập môi trường thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên; các bài học kinh nghiệm rút ra trong triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp nâng cao, phát triển các mô hình, hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ đất Tổ vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Hội thảo đã giúp ĐVTN thấy được giá trị và tầm vóc lịch sử của Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho đời sau, đặc biệt những di huấn của Bác về vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; nhìn lại được một bức tranh toàn cảnh về quá trình thực hiện Di chúc của Bác trong 50 năm qua của tuổi trẻ đất Tổ; thấy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới; đồng thời tiếp thu được một hệ thống các giải pháp nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phong cách cho thế hệ trẻ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xây dựng được lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội thảo thêm một lần nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, ĐVTN hôm nay và mai sau học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện những lời dạy trong Di chúc thiêng liêng của Người, từ đó khẳng định mạnh mẽ niềm tin của lớp thanh niên Đất Tổ hôm nay vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn. Đồng thời, đó cũng là thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong quá trình tiếp nối truyền thống yêu nước, thắp sáng lý tưởng cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Thanh Hương, TĐ Phú Thọ,BA