Bình Dương: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

13:34 25/09/2019     1007

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 23/9, CLB Lý luận trẻ tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Ban Thường vụ Thị đoàn Dĩ An tổ chức Hành trình "Đi về Địa chỉ Đỏ" và diễn đàn “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), kỷ niệm 74 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2019)

 

Tham gia chương trình còn có các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bình Dương, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thị xã Dĩ An cùng đại diện Ban chủ nhiệm của 07 CLB Lý luận trẻ của cấp huyện và tương đương trong tỉnh cùng các bạn đoàn viên, thanh viên Thị xã Dĩ An.

Diễn đàn đã nghe nhiều ý kiến chia sẻ, phát biểu tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn thiết thực của các đại biểu tham dự, các nội dung trọng tâm liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 và Kế hoạch thực hiện Đề án về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018 - 2022 của Trung ương Đoàn; tìm hiểu thêm cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản Di chúc, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến tham quan, tìm hiểu về các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thị xã Dĩ An: Suối Mạch Máng, Đề pô xe lửa Dĩ An - nơi có chi bộ Đảng đầu tiên ở Nam Bộ và Đình thần Dĩ An – Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại các điểm đến, Đoàn đã dâng hương và tìm hiểu lịch sử oai hùng của những di tích trên quê hương Dĩ An anh hùng giàu truyền thống cách mạng.

Qua các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; tạo môi trường giao lưu, nghiên cứu giữa các Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong tỉnh với nhau.

 

Minh Hằng, Đông Trúc - TĐ Bình Dương (NA)