Bình Định: Nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Bác

15:52 30/08/2019     477

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 28/8, tại thành phố Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Tọa đàm

 

Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường để tuổi trẻ toàn tỉnh học tập, rèn luyện, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên các cấp một lần nữa tìm về bên Bác; nghiên cứu, học tập qua cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua những lời dạy của Bác để lại, để được tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu… Hồ Chủ tịch cho rằng, giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng, trong đó lấy đạo đức làm gốc. Bác nói, nội dung bao quát của công tác thanh niên là hình thành “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. “Hồng” theo tư tưởng của Người là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là đạo đức cách mạng. Còn “chuyên” là trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Đó là việc đào tạo lớp người vừa có lý tưởng cách mạng, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức; không ngại khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vừa có trình độ trí tuệ, vừa có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong những năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh đã ra sức thi đua, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tại tọa đàm, đại diện tuổi trẻ các đơn vị đã tham luận, thảo luận các nội dung trong việc thực hiện Di chúc của Người và bàn bạc, đúc kết những việc cần thực hiện trong thời gian tới như: “Tinh thần, trách nhiệm của công chức trẻ trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác giáo dục, bồi dưỡng và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc theo Di chúc Bác Hồ và thực hiện Di chúc Bác Hồ và 6 điều Bác dạy công an nhân dân.

Tham dự tọa đàm, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và chuyên gia của tỉnh trao đổi về nhiều nội dung sâu sắc về lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó hiểu thêm về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ, cũng như sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện và tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ Đoàn của các cấp ủy Đảng, từ đó thêm phấn đấu học tập và rèn luyện, góp phần thực hiện có hiệu quả Di chúc của Người.

Được tổ chức cùng nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ như chương trình văn nghệ “Sáng mãi tên Người”, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” tiếp tục khẳng định niềm tin yêu, tự hào, sự kính trọng của tuổi trẻ Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần định hướng hiệu quả cho thế hệ trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập gương Người và thực hiện theo Di chúc của Người”.

 

CTV Nguyễn Thị Thanh Thảo- TĐ Bình Định (TL)