Học tập

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở

01:53 - 01/11/2018      6659
Web.ĐTN: Với vai trò là “cầu nối” thông tin cho đoàn viên, thanh niên, trong thời gian qua, Ban Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Mới nhất