Tuổi trẻ Tây Ninh kiến nghị tăng độ tuổi thanh niên từ 30 lên 32 tuổi

09:23 14/05/2020     2231

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Góp ý về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tại buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu quốc hội Huỳnh Thanh Phương, các bộ Đoàn và ĐVTN Tây Ninh đề xuất tăng độ tuổi thanh niên từ 30 lên 32 tuổi cho phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động.

Chiều 13/5, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) đã được các cử tri trẻ là cán bộ đoàn, hội và ĐVTN đưa ra.

 

 

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) có 6 chương, 44 điều, rút gọn gần 1/3 tổng số điều so với Dự thảo đã trình Quốc hội trước đó. Bên cạnh việc quy định về quyền và nghĩa vụ chung của thanh niên, dự thảo Luật còn nhìn nhận thanh niên với tư cách là một lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về độ tuổi, dự thảo Luật vẫn giữ nguyên độ tuổi thanh niên là từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Thanh niên 2005, chính sách dành cho các nhóm thanh niên đặc thù đã được xây dựng trong dự thảo Luật lần này. Các nhóm chính sách được thiết kế theo hướng nhấn mạnh chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng nhóm thanh niên tinh hoa; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhóm thanh niên xung kích, đồng thời không bỏ nhóm thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương ở lại phía sau.

Qua nghiên cứu, thảo luận, tuổi trẻ Tây Ninh đã kiến nghị: cần tăng độ tuổi thanh niên từ 30 lên 32 tuổi cho phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động; cần quy định rõ nội dung về chính sách đãi ngộ, ưu tiên cho thanh niên khi làm tình nguyện; đề nghị bổ sung vào dự thảo luật các điều khoản liên quan đến thanh niên tôn giáo, các nội dung hỗ trợ, chăm lo cho đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Cán bộ Đoàn tham gia góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

 

Các ý kiến đóng góp đã được đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương giải trình, tiếp thu và sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 tới./.

 

Đăng Khoa