Cần Thơ: Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020.

08:30 16/08/2020     1373

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 14/8, tại hội trường UBND thành phố Cần Thơ, UBND thành phố, Thành đoàn Cần Thơ và Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên thành phố, giai đoạn 2012-2020 và định hướng chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030.

 

Đến tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu thành phố có đồng chí Dương Tấn Hiển, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể thành phố, các đồng chí lãnh đạo tạo 9 đầu cầu của UBND 9 quận, huyện.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chiến lược và Chương trình 836 của thành phố, các sở ban ngành thành phố và UBND cấp quận, huyện đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả và dần đưa Luật thanh niên đi vào cuộc sống phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được thực hiện hiệu quả, có sự đột phá trên một số lĩnh vực, tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo tham luận về công tác tuyên truyền giáo dục và đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên; mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả của thanh niên; các chính hỗ trợ của Nhà nước…

Dịp này, hội nghị thông qua quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020; đồng thời hội nghị đã đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời, phát hiện những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình tốt cần được nhân rộng để triển khai thực hiện Chương trình PTTN giai đoạn 2021 - 2030.
 

Thanh Tùng