Hội thảo phổ biến Luật Thanh niên 2020

14:37 10/09/2020     658

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 8/9, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phối hợp với Plan international Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến luật Thanh niên 2020, góp ý Nghị định hướng dẫn Luật Thanh niên 2020 và tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển Thanh niên 2021-2030.

Tới dự có các chuyên gia của Ban quản lý dự án YHP Việt Nam, Vụ công tác Thanh niên - Bộ Nội vụ, CDC Hà Nội, Quận đoàn Hai Bà Trưng, Huyện đoàn Đông Anh, Hà Nội và đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Xây dựng.

 

Hội thảo phổ biến Luật Thanh niên và tham vấn xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên 2020

 

Luật Thanh niên năm 2020 vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu Luật Thanh niên 2020, trình bày các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh niên, chia sẻ và định hướng khung Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Tại đây, các chuyên gia của Plan international Việt Nam cũng chia sẻ về các bệnh không lây nhiễm để các đoàn viên, thanh niên nắm bắt và góp ý quan trọng về “Vai trò của thanh thiếu niên, của trường học và của các nhà hoạch định chính sách trong dự phòng bệnh không lây nhiễm ở thanh thiếu niên”, lồng ghép các nội dung này vào Nghị định hướng dẫn Luật Thanh niên, đồng thời cũng là một trong những nội dung quan trọng trong định hướng khung Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2021-2030.

 

Ngọc Tú