Tiền Giang góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

11:37 04/10/2018     1284

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X lần thứ VII đã góp ý sửa đổi Luật Thanh niên, với sự tham gia của 43 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Hội nghị góp ý Luật Thanh niên sửa đổi


Sau 13 năm thực hiện, Luật Thanh niên đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các phần và chế định của luật. Một số quy định của Luật còn hạn chế, vướng mắc, chồng chéo, thiếu thống nhất; trách nhiệm của các chủ thể còn chung chung, không rõ ràng; cơ chế đảm bảo thi hành mờ nhạt, khó khả thi. Nội dung nhiều điều luật còn mang tính định hướng, kêu gọi, khuyến khích như “nâng cao,” “tăng cường”, “đẩy mạnh” mà chưa có những quy định rõ ràng, những nguyên tắc xử sự mang tính bắt buộc và được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác triển khai thi hành Luật cũng có những hạn chế như: công tác xây dựng, ban hành văn bản dưới Luật để hướng dẫn còn chậm, số lượng văn bản được ban hành quá ít. Do đó các quy định của Luật khó triển khai vào thực tiễn và chưa thực sự đi vào cuộc sống của thanh niên, đặc biệt trong điều kiện đổi mới của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Cụ thể, đa số đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung quy Luật khác như: Luật Trẻ em 2016, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định độ tuổi trẻ em và độ tuổi thanh niên trong các bộ luật không có sự nối tiếp nhau, có khoảng cách.

Một số đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cần thiết kế điều luật theo hướng quy định những nguyên tắc xử sự mang tính bắt buộc và được Nhà nước đảm bảo thực hiện. Vì trong dự thảo Luật, các quy định về trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc thực thi quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên là những quy định mang tính nguyên tắc, mới dừng lại ở việc kêu gọi, khuyến khích thực hiện; các hành vi quy định còn trùng lặp với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị sửa đổi, quy định rõ việc giao bộ, ngành nào là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trên thực tế; khắc phục sự chồng chéo nhiệm vụ giữa cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên và cơ quan tư vấn về công tác thanh niên của Chính phủ.
Đại biểu góp ý tại Hội nghị


Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề nghị một số ý kiển như: sửa đổi, bổ sung theo hướng phân định rõ hoạt động giao lưu quốc tế của các tổ chức thanh niên và hoạt động hợp tác quốc tế của cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc xây dựng chính sách, pháp luật đối với thanh niên; bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên; cơ chế, chế tài bảo đảm thực hiện Luật nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các các ban ngành trong việc thực hiện các quy định trong Luật Thanh niên; bổ sung quy định về chính sách của nhà nước đối với thanh niên tình nguyện nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên...

Đồng thời, cần nghiên cứu, bổ sung thêm một số quyền của thanh niên như: quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, nơi làm việc; quyền được sống trong môi trường trong lành; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc… và tập trung làm rõ các nội dung về quyền phát triển của thanh niên.