HĐND tỉnh Long An làm việc với Tỉnh Đoàn về thực hiện Luật Thanh niên

09:17 14/03/2019     1135

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 13/3, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Long An đã có buổi khảo sát tại Tỉnh đoàn nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Nguyễn Hoài Thanh báo cáo việc thực hiện Luật thanh niên của Tỉnh đoàn trong thời gian qua

 

Luật thanh niên được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh niên.

Tại Long An, Tỉnh đoàn phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm chăm lo, phát triển thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai lồng ghép nội dung của Luật thanh niên trong các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện trách nhiệm đối với thanh niên. Từ đó, việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách đối với thanh niên tại các địa phương, đơn vị ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, việc tuyên truyền, đưa Luật thanh niên vào cuộc sống chưa được quan tâm đúng mức, mới dừng lại ở từng thời điểm. Một số địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu. Đoàn thanh niên các cấp chưa phát huy hết vai trò trong việc tham mưu các chính sách liên quan đến việc thực hiện Luật thanh niên và phát triển thanh niên. Việc lồng ghép các nội dung của Luật thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế. Thanh niên còn thiếu những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển và hội nhập như trình độ tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, hợp tác, tính chủ động sáng tạo, khả năng tự lập, khả năng thích ứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát  Trương Văn Nam đánh giá cao việc triển khai thực hiện Luật thanh niên của Tỉnh đoàn

Từ những hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiến nghị, cần nghiên cứu đưa vào Luật thanh niên một số chế tài hợp lý đối với đối tượng và chủ thể quản lý không chấp hành luật, gây cản trở cho việc thực thi luật hoặc thực thi luật không đến nơi đến chốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức các hoạt động tập huấn, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân; quan tâm hỗ trợ các điều kiện về vật chất, kinh phí, có những quy định cụ thể để địa phương có điều kiện chăm lo tốt cho thanh niên công nhân và con em thanh niên công nhân.

Trưởng đoàn giám sát Trương Văn Nam tại buổi làm việc đã khẳng định, trên cơ sở kết quả khảo sát tại một số địa phương và Tỉnh đoàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo, kiến nghị theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật thanh niên trong thời gian tới./.

 

An Kỳ - TĐ Long An (KA)