Đồng Tháp tổ chức lấy ý kiến góp ý Luật Thanh niên sửa đổi

23:17 03/10/2018     756

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 02/10, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thanh niên sửa đổi. Tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thanh niên sửa đổi
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thanh niên sửa đổiTại Hội nghị, đã có 27 ý kiến tham gia góp ý về các vấn đề như: Chế độ hỗ trợ Thanh niên gặp rủi ro trong tham gia các hoạt động tình nguyện; các quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với Thanh niên cần có những quy định cụ thể, Nhà nước quan tâm tạo cơ chế và các hoạt động dành cho Thanh niên tôn giáo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm thêm một số nội dung: việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà phải đề ra những giải pháp cụ thể cho thanh niên; cần có sự thống nhất các Luật Thanh niên, Luật trẻ em, Luật nghĩa vụ quân sự… có những quy định chung về khung độ tuổi để phù hợp với tình hình và sự phát triển của xã hội hiện nay; ban hành các chính sách dành cho Thanh niên về khởi nghiệp, Thanh niên yếu thế; Bổ sung trách nhiệm của Thanh niên đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chính sách của Nhà nước trong việc tôn vinh và phát huy những tài năng góp phần xây dựng đất nước….

Việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Thanh niên và công tác Thanh niên; tập hợp đầy đủ các ý kiến để Luật Thanh niên khi ban hành sẽ thực sự phù hợp với tình hình và thời điểm thực tếđáp ứng nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN.

Sau hội nghị cấp tỉnh, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các đơn vị lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh niên trong khối lực lượng vũ trang, công chức viên chức, học sinh sinh viên…trên địa bàn tỉnh.