Chuyên gia, nhà khoa học góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên

08:14 25/01/2019     2931

Xây dựng Đoàn   Web. ĐTN: Sáng 25/01, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện Luật thanh niên.

Quang cảnh hội thảo


Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Tổng Thư ký UBQG về thanh niên Việt Nam cho biết, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019). UBQG về thanh niên Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên có nhiệm vụ quan trọng phối hợp xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi).

Ban Tổ chức mong muốn, các đại biểu tập trung góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, tập trung vào bố cục chương, điều của dự thảo Luật, các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên trên các lĩnh vực, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên, quản lý nhà nước về công tác thanh niên, hoạt động hợp tác quốc tế thanh niên, việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trách nhiệm của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam; chính sách của nhà nước đối với thanh niên khởi nghiệp.    

Bàn về cách tiếp cận của Luật Thanh niên, đồng chí Vũ Trọng Kim – nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đồng tình với quan điểm của các đại biểu cần tiếp cận Luật Thanh niên theo hướng phát triển thanh niên, sứ mệnh chung của Luật là hướng tới bồi dưỡng, bảo vệ và phát huy thanh niên.

Ngoài ra, đồng chí Vũ Trọng Kim cũng lưu ý, cần thống nhất khái niệm “ Quản lý nhà nước về thanh niên” và khái niệm “Quản lý nhà nước về công tác thanh niên” là khác nhau.  

“Trong dự thảo Luật Thanh niên tất cả các chương đều đã thể hiện vai trò quản lý nhà nước với thanh niên, chúng ta cần chuẩn bị để ban hành pháp luật chuyên ngành thanh niên. Luật này cần phải có chương riêng nói về Quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Cụ thể, phải xác lập một cơ chế đủ sức, đúng tầm nhằm tác động lên đối tượng thanh niên”. – đồng chí Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Bàn về đối tượng điều chỉnh của Luật Thanh niên (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, cần có sự cân đối hợp lý giữa quyền, nghĩa vụ của thanh niên và tổ chức thanh niên; cũng như trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội, nhà nước đối với công tác thanh niên.

 

Các chuyên gia tham góp ý kiến tại hội thảo

 

GS.TS Trần Ngọc Đường – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X, thẳng thắn chia sẻ: “Hiện nay Luật chưa rõ phải điều chỉnh gì? Chưa rõ trách nhiệm của nhà nước và các chính sách phát triển thanh niên còn chung chung, Luật đã xác định đối tượng cụ thể thì chỉ nên đưa vào những gì là đặc thù nhất”.

Ngoài ra, GS.TS Trần Ngọc Đường cũng cho rằng, nội dung của Luật đề cập tới trách nhiệm của nhà nước với thanh niên chiếm tỉ trọng quá lớn, còn trách nhiệm của chính bản thân thanh niên thì còn quá ít. 

GS.TS Trần Ngọc Đường đề nghị, bộ phận soạn thảo Luật Thanh niên nên lựa chọn, đưa vào Luật những quy định nhằm giúp thanh niên tự phát triển được; đặc biệt phải nhấn mạnh vai trò của thanh niên, sau đó là trách nhiệm của các tổ chức thanh niên, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cuối cùng mới là trách nhiệm của nhà nước đối với thanh niên.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng cho rằng, trong quá trình điều chỉnh Luật Thanh niên cần phải tham khảo nhiều bộ Luật của các nước cũng như thực tế hiện nay liên quan đến các chính sách của Nhà nước đối với phát triển thanh niên, đảm bảo được 03 nhóm phạm trù là chính sách phát triển, chính sách phúc lợi và chính sách bảo vệ thanh niên.

Các đại biểu cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBQG về thanh niên Việt Nam, các tổ chức thanh niên và các bộ, ngành phải thể hiện rõ được trách nhiệm chung và trách nhiệm cụ thể, tuy nhiên phải đảm bảo bao quát, toàn diện.

Kết luận hội thảo, Tổng Thư ký UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Ngà đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu đầy đủ các đóng góp tâm huyết, chọn lọc phù hợp để hoàn thiện Luật Thanh niên (sửa đổi), chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

 

Phạm Linh