Hải Phòng: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

08:59 24/05/2019     817

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 23/5, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

 Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019,

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư Thành đoàn cho biết, việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tuổi trẻ thành phố đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ kinh tế - chính trị quan trọng của thành phố. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đoàn; góp phần xây dựng Đoàn Thanh niên luôn là tổ chức xung kích, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu tới tham dự Hội nghị đã được đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ Đoàn và“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”cho đoàn viên, thanh niên.

Cũng trong nội dung Hội nghị, đồng chí Đào Phú Thùy Dương đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019 với ý nghĩa hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Thành đoàn phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” (các năm trước cuộc thi lấy tên "Tìm hiếu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Trong 3 năm (2016, 2017, 2018), Cuộc thi đã thu hút hơn 75.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với tỷ lệ các bài dự thi đạt hàng năm trên 80%. Có thể nói, Cuộc thi chính là sân chơi bổ ích giúp đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

 

Thu Hằng, TĐ Hải Phòng-BA