Bình Dương: Mỗi ngày một lời dạy của Bác

14:10 16/08/2019     539

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đợt sinh hoạt chính trị và chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện từ tháng 01 đến tháng 9/2019 với nhiều hoạt động, công trình phần việc cụ thể.

Infographic “Mỗi tuần một lời dạy của Bác” định kỳ hàng ngày, hàng tuần trên Fanpage Tuổi trẻ Bình Dương

 

Các hoạt động được tổ chức gắn với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện 2019, những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng tổ chức sâu rộng các phong trào thanh niên tình nguyện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tình nguyện, chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với chuyên môn và thực hiện đăng ký các công trình, phần việc cụ thể tại các địa phương, đơn vị.

Treo ảnh Bác trang trọng trong gia đình đoàn viên, hội viên

Tỉnh đoàn triển khai thực hiện công trình thanh niên “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các chỉ tiêu cụ thể: trang bị 652 bảng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trực quan đặt tại trụ sở, văn phòng làm việc của các cơ sở Đoàn trong tỉnh; trang bị gần 1.200 ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trong gia đình đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã trao tặng được hơn 1.500 quyển Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên ưu tú.

Ngoài ra, phát hành 1000 quyển Tập san giới thiệu các mô hình, công trình, phần việc và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; 100% cơ sở Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.  

Bằng tình cảm kính yêu với Bác Hồ tuổi trẻ Bình Dương đã chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể, thành sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc. Qua đó đã và đang tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Bác Hồ, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ấn phẩm “Những mô hình, công trình, phần việc, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2019”

 

Mỗi ngày một lời dạy của Bác

Điểm mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền được Tỉnh đoàn triển khai thực hiện trong đợt sinh hoạt chính trị là việc triển khai thực hiện Bộ công cụ tuyên truyền cô đọng, dễ nhớ qua các sản phẩm dạng Infographic “Mỗi tuần một lời dạy của Bác” định kỳ hàng ngày, hàng tuần trên Fanpage Tuổi trẻ Bình Dương. Với hơn 50 lời dạy của Bác, từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện được hơn 100 sản phẩm tuyên truyền, với trung bình hơn 300 lượt thích và 150 lượt chia sẻ mỗi bài; tuyên truyền được hơn 100 bài viết về Bác trên các kênh thông tin.

Ngoài ra còn có các sản phẩm tuyên truyền khác như “50 địa chỉ đỏ - Hành trình Theo chân Bác”, sản phẩm “Theo dòng lịch sử” mỗi tháng tuyên truyền về các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn, về các anh hùng, liệt sĩ của đất nước, của dân tộc, về 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, Sinh viên 5 tốt.

Qua các hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ uyển chọn 50 cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu, đoàn viên, thanh thiếu nhi xuất sắc trong thi đua lao động, sáng tạo tham gia Hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày mở Đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn dự kiến diễn ra trong tháng 10/2019.

 

Minh Hằng - TĐ Bình Dương (NA)