Tuổi trẻ Quân khu 7 tham gia có hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"

08:16 10/07/2018     620

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đó là niềm tự hào cũng như tinh thần trách nhiệm của thanh niên góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 ngày càng vững mạnh.

 Thượng tá Đinh Quốc Hùng (đứng thứ 2 từ trái sang), Trưởng ban TNQĐ, Trưởng đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động Giải thưởng TTST tại Trường nghề số 7, Quân khu 7
Thượng tá Đinh Quốc Hùng (đứng thứ 2 từ trái sang), Trưởng ban TNQĐ, Trưởng đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo tại Trường nghề số 7, Quân khu 7

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đã góp phần quan trọng động viên, khích lệ phong trào tuổi trẻ nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động thực tiễn, đồng thời là kênh thông tin thiết thực để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Để duy trì, thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức đoàn các cấp phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú  trọng tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tham gia; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Hội đồng giải thưởng cấp Quân khu mà trực tiếp là cơ quan thường trực giải thưởng đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giải thưởng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng ở các đơn vị, địa phương, nhà trường, doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang Quân khu. Nhiều đồng chí được nhận giải thưởng và vinh danh ở cấp Quân khu và toàn quân đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tăng cường ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm để đồng đội học tập, hăng hái nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng phát triển.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: Qua khảo sát, nắm tình hình thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân cũng như Quân khu 7, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan chính trị, khoa học quân sự về phong trào này. Mặt khác, tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên Quân đội là rất lớn. Chính vì vậy, nhiều sản phẩm đã được tạo ra và có ứng dụng vào hoạt động thực tiễn cao.

Đối với Quân khu 7, qua theo dõi tôi  nhận thấy các công trình sáng kiến đều có giá trị cao trong huấn luyện, trong sẵn sàng chiến đấu, trong nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất. Chính những công trình, sáng kiến ấy mang lịa hiệu quả thiết thực trong hoạt động ở từng lĩnh vực công tác.

Thực tế đã chứng minh, nhiều đồng chí đã mạnh dạn tìm hiểu ứng dụng các thành quả khoa học công nghệ mới, hiện đại trên thế giới một cách sáng tạo, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới và được nghiệm thu, đánh giá chặt chẽ từ cơ sở. Nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn. Nhiều công trình, sáng kiến đề xuất những giải pháp, kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành quả khoa học công nghệ mới làm tăng hiệu quả quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội, độ chính xác, ổn định, an toàn của máy móc, thiết bị, phương tiện.

Có thể kể đến những sáng kiến đã đạt giải “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân năm 2017 như: Sáng kiến máy phay CNC của đồng chí Phan Thị Thúy Liễu – trường Cao đẳng Nghề số 7; Sáng kiến chẩn đoán Pan điện ô tô trên may tính của đồng chí Trần Minh Kết – trường Cao đẳng Nghề số 7. Các sáng kiến là những sản phảm được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao tính trực quan trong giảng dạy.

Hay sáng kiến Phần mềm quản lý đánh giá báo vụ viên của Thượng úy Vũ Nhân Sự - Lữ đoàn 23; Sáng kiến Bộ phận cò huấn luyện pháo DKZ, SPG-9 của Thiếu tá Hồ Hải Nam - Trường Quân sự Quân khu 7; Sáng kiến Thiết bị thống nhất điểm ngắm bằng Lazecho PPK 57mm của Đại úy Trần Minh Toàn - Lữ đoàn 77. Các sáng kiến này, đều được áp dụng, sử dụng hiểu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị.

Tuổi trẻ Quân đội nói chung và tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng luôn nhận thức rõ trong giai đoạn hiện nay, muốn xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại thì vai trò của khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự vô cùng quan trọng.

Từ đó ra sức xung kích, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, khai thác sử dụng, bảo quản tốt các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, chủ động tự nghiên cứu, tự tìm tòi để đưa ra nhiều giải pháp, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Đó là mấu chốt để phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ xứng danh với truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng” .