Hội Sinh viên Việt Nam

Lạng Sơn: Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017

07:47 - 11/05/2012      4730
Web.ĐTN: Trong 2 ngày 08-09/5/2012 Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, đây là một trong 05 đơn vị điểm được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Mới nhất

Bắc Giang: Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội Đoàn điểm cấp huyện

Web.ĐTN: Trong hai ngày 04-05/5/01/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Bắc Giang lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Thừa Thiên Huế: Đại hội điểm Đoàn Thanh niên lực lượng Bộ đội Biên phòng toàn quốc

Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP chọn điểm tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên trong toàn lực lượng BĐBP.

Quảng Nam: Đại hội điểm Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật lần thứ XXI

Web.ĐTN: Trong 2 ngày 26-27/4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012 - 2014 đã diễn ra với sự tham dự của 181 đại biểu đại diện hơn 8000 đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Đây là đơn vị thứ hai được Tỉnh đoàn chỉ đạo Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng

Web.ĐTN: Trong 2 ngày 26, 27/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đại hội điểm khối công nhân viên chức do Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo.