Tuổi trẻ Bình Dương, Đồng Nai góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên

13:56 01/10/2018     659

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Bình Dương và Đồng Nai đã tổ chức hội nghị góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.
* Tại Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên của Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương, các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi xoay quanh các nội dung như: Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên,...


Quang cảnh hội nghị góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên của Tỉnh đoàn Bình Dương
Quang cảnh hội nghị góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên của Tỉnh đoàn Bình Dương


Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị, cần bổ sung thêm một số nội dung trong Luật Thanh niên năm 2005 như Khoản 1 điều 8 bổ sung thêm các hành vi nghiêm cấm đối với thanh niên, góp ý thống nhất về mặt từ ngữ trong Chương 3, bổ sung vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Khoản 2 điều 5, đề xuất có chính sách hỗ trợ đối với thanh niên đặc thù, tôn giáo, hỗ trợ cho thanh niên làm công tác tôn giáo, dân tộc,...
* Tại Đồng Nai, 150 đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, tập trung thảo luận vào các lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên.
Đa số các ý kiến đều thống nhất với đề cương dự thảo Luật gồm 7 chương 47 điều và cho rằng việc ban hành Luật Thanh niên là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong đề cương có những nội dung mới như: Tháng Thanh niên (Điều 6), Giải thưởng thanh niên (Điều 8), Xử lý vi phạm (Điều 46)... là cần thiết và phù hợp.
 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên của Tỉnh đoàn Đồng Nai
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên của Tỉnh đoàn Đồng Nai

Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm một số nội dung trong Luật Thanh niên năm 2005 như Khoản 1 điều 8 bổ sung thêm các hành vi nghiêm cấm đối với thanh niên; đối với các khoản mục trách nhiệm với thanh niên cần phải cụ thể, rõ ràng trong từng đối tượng thanh niên, trong phần giải thích từ ngữ cần giải thích cụ thể từ "nhóm thanh niên đặc thù", gồm đầy đủ những đối tượng thanh niên trong xã hội: thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, thanh niên sau cải tạo, thanh niên di cư). 

Có ý kiến cho rằng cần kéo dài độ tuổi của thanh niên; công tác phối hợp giữa chính quyền và các cấp, các ngành với các tổ chức Đoàn để lấy ý kiến trước khi ban hành những nội dung liên quan đến thanh niên; cần bổ sung thêm chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, sáng tạo và thanh niên công tác vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, bởi đây là lực lượng và nguồn động lực rất lớn đối với phát triển kinh tế đất nước.

Hội nghị góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên đã phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với Luật Thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.