Long An: Cần có những chính sách thật sự cho thanh niên

14:06 01/10/2018     670

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 26/9, tại trường Chính trị tỉnh Long An, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên với sự tham gia của gần 300 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.
Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành, luật đã bộc lộ những bất cập cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên
Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, thảo luận sôi nổi về các lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, như: các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hoá các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù (bao gồm: thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, thanh niên sau cải tạo, thanh niên di cư); Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên...

Đa số các ý kiến đều thống nhất với đề cương dự thảo Luật gồm 7 chương 47 điều và cho rằng việc ban hành Luật Thanh niên là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong đề cương có những nội dung mới như: Tháng Thanh niên (Điều 6), Giải thưởng thanh niên (Điều 8), Xử lý vi phạm (Điều 46)... là cần thiết và phù hợp.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm một số nội dung trong Luật Thanh niên năm như: cần có thêm những chính sách thật cần thiết cho thanh niên; bổ sung thêm các hành vi nghiêm cấm đối với thanh niên; ngoài một số quyền đặc thù của thanh niên như học tập, lao động, làm việc... cân nhắc bổ sung quyền chính trị và quyền được tham gia các hoạt động chính trị của thanh niên; cần giải thích cụ thể cụm từ "nhóm thanh niên đặc thù"; có ý kiến cho rằng cần kéo dài độ tuổi của thanh niên.

Thông qua Hội nghị, đã phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với Luật Thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.