Hải Phòng: Cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố góp ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên

14:43 01/10/2018     638

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 26/9, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố tham gia ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh niên.
Toàn cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên đã giúp điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, bảo vệ thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, của các thế lực thù địch, đề cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về việc sửa đổi Luật Thanh niên phù hợp với thực tiễn hiện nay. Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị cần phải sửa đổi theo hướng chi tiết từng điều trong Luật, tránh chung chung; có ý kiến cho rằng Luật vẫn mang tính vận động, thuyết phục, chưa có chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm Luật; trách nhiệm của các bộ, ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên còn chưa rõ; một số nội dung trong Luật còn chồng chéo với các Luật, Bộ Luật khác.

Một số ý kiến cụ thể tham gia tại hội nghị như: mục 2, Điều 10 cần bổ sung thêm quyền được đảm bảo an toàn lao động cho thanh niên; mục 1, Điều 13 cần đảm bảo các thiết chế văn hóa cho thanh niên; mục 5, Điều 18 bổ sung thêm các cơ chế khuyến khích phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay; có cơ chế chính sách bảo đảm cho thanh niên đồng tính, thanh niên chuyển giới có điều kiện và môi trường sinh hoạt lành mạnh; bổ sung các chính sách quy định chi tiết, cụ thể về đối tượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; trách nhiệm của các ngành phối hợp với tổ chức Đoàn thành lập và duy trì tốt các chi hội thanh niên tại khu vực doanh nghiệp có vốn FDI...