Chính trị viên “miệng nói tay làm”

08:40 15/08/2017     1317

Tuổi trẻ sáng tạo   Trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều biết đến tấm gương Đại úy Phạm Hải Dương, Chính trị viên Tiểu đoàn 1. Ở người cán bộ trẻ này, tinh thần “miệng nói tay làm” là nét nổi bật để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo.
Tiểu đoàn 1 là đơn vị “chủ công” của Lữ đoàn 405 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, sẵn sàng cơ động; số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên chiếm tỷ lệ cao… Đó là điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành và duy trì quản lý kỷ luật, song một "cái khó" là sự chênh lệch về tuổi tác. Nhiều thành viên kíp xe, nhân viên kỹ thuật đáng tuổi chú, tuổi anh của cán bộ chỉ huy cấp trung đội, đại đội. Do vậy, để đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, là Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chính trị viên tiểu đoàn, Đại úy Dương thường xuyên cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy bàn biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là nắm, giải quyết tư tưởng bộ đội, giải quyết mối quan hệ cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chỉ huy với nhân viên…
Đại úy Phạm Hải Dương (thứ ba, từ phải sang) cùng tổ thi đua chấm điểm sắp đặt nội vụ tại đơn vị.
Đại úy Phạm Hải Dương (thứ ba, từ phải sang) cùng tổ thi đua chấm điểm sắp đặt nội vụ tại đơn vị.


Đại úy Phạm Hải Dương cho biết: “Muốn làm tốt công tác tư tưởng bộ đội thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, trong đó cán bộ chính trị phải là hạt nhân của việc nêu gương bằng hành động, việc làm cụ thể…”. Từ suy nghĩ đó, với trách nhiệm của người Chính trị viên tiểu đoàn, anh luôn bám sát mọi hoạt động của bộ đội, từ huấn luyện trên bãi tập đến các hoạt động sinh hoạt, vui chơi hằng ngày của bộ đội. Ở đâu, lực lượng nào thực hiện nhiệm vụ khó khăn, ở đó anh luôn có mặt để động viên bộ đội vững vàng tư tưởng, sẵn sàng chia sẻ công việc khó khăn với anh em. Chính nhờ vậy, Tiểu đoàn 1 nhiều năm liền giữ vững thành tích “Đơn vị lá cờ đầu” trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn 405. Cá nhân Đại úy Phạm Hải Dương trong quá trình công tác tại lữ đoàn có 3 năm (2012, 2013, 2016) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.