Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của cơ quan T.Ư Đoàn năm 2022

10:09 23/08/2021     2753

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của cơ quan T.Ư Đoàn năm 2022 được điều chỉnh đến trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2021.

Trước đó, ngày 26/7/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 494-TB/TWĐTN-VNCTN và 495-TB/TWĐTN-VNCTN về việc tuyển chọn, xét giao tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022, trong đó yêu cầu thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia là trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2021.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các ban, đơn vị và tổ chức khoa học biết để cùng phối hợp thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Vũ Thị Thái Hà, Viện Nghiên cứu Thanh niên, số điện thoại: 024.37754261/0903454590.

 

TL