Điện Biên: 730 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng

10:29 09/07/2019     329

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Điện Biên đã có 730 đoàn viên ưu tú được các cơ sở Đoàn giới thiệu và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn viên được các cơ sở Đoàn giới thiệu và được kết nạp vào Đảng

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tăng cường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; triển khai kịp thời các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn Đoàn, nhất là Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đến đông đảo đoàn viên thanh niên.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, Đoàn cơ sở đã phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho chi bộ, cấp ủy cử 1.540 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; ra Nghị quyết đề nghị chi bộ, cấp ủy Đảng cơ sở xem xét trình cấp ủy Đảng có thẩm quyền kết nạp 730 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đội ngũ đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm với tổ chức Đoàn, tiền phong, gương mẫu để đoàn viên thanh niên học tập, noi theo, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tuy nhiên, với chỉ tiêu đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng còn khiêm tốn, so nguồn đoàn viên ưu tú đã giới thiệu cho Đảng, để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm 2019; Đoàn các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó phát hiện những nhân tố xuất sắc để tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp./.

 

Kim Phượng -TĐ Điện Biên (NA)