Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN bằng nhiều hình thức phong phú

14:44 01/06/2020     1608

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 29/5, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển của toàn tỉnh cũng như sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, nhất là Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt, nhiều nội dung được triển khai hiệu quả như đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng đã phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chú trọng công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong công tác chỉ đạo đã gần gũi, bám sát cơ sở hơn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các nhóm chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã được các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

 

Để góp phần đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nửa nhiệm kỳ qua và bổ sung những cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo vào chương trình công tác nửa nhiệm kỳ còn lại. Tại Hội nghị, nhiều đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đã tham gia đóng góp ý kiến. Đa phần các đồng chí đều mong muốn giải ngân nhanh chóng vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để nguồn vốn này có thể phát huy hiệu quả, giúp thanh niên có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, vươn lên làm giàu chính đáng; bên cạnh đó, những vấn đề như công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, đặc biệt là thanh niên tôn giáo, các giải pháp về nâng cao tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, công tác nắm bắt tình hình dư luận trong thanh niên, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng… cũng đã được các đại biểu tham gia đóng góp, qua đó góp phần vào việc hoàn thành 12 chỉ tiêu đã được đề ra trong nhiệm kỳ này.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trong nửa nhiệm kỳ còn lại cần phát huy hơn nữa tinh thần, sức trẻ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV, trong đó cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú nhằm lan tỏa sâu rộng tới đoàn viên thanh niên; tập trung vào điểm nhấn của từng năm để đưa vào chương trình hoạt động; tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa các mô hình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương.

Cũng trong sáng cùng ngày, Hội nghị đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; theo đó, chỉ tiêu số 5 được điều chỉnh là “Duy trì và phát triển nguồn vốn hỗ thanh niên khởi nghiệp là: 750 triệu đồng” và chỉ tiêu số 7 được điều chỉnh là “100% Đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ ít nhất 05 hộ nghèo tại địa phương” để thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Thùy Trang - TĐ Thừa Thiên Huế