Thời sự

Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn 2018

17:15 - 27/11/2018      549
Web.ĐTN: Ngày 26/11, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn đã có Thông báo số 111-TB/TWĐTN-BTC về kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.

Mới nhất