Infographic

INFOGRAPHIC: Chương trình Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

08:52 - 06/12/2018      1464
Web.ĐTN: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn giới thiệu Infographic một số hoạt động chính trong chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Mới nhất