Chia sẻ của các bạn trẻ khi học Bác

15:08 21/01/2019     10185

Infographic   Web.ĐTN: Một số chia sẻ của sinh viên trường Đại học Sự phạm Hà Nội khi học theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

 

 

 

 

 

Ngọc Anh